Překlad doporučení XHTML 1.0

Překládal:


Zbývá dokončit:


Anglický originál: http://www.w3.org/TR/2002/REC-xhtml1-20020801/

Překlad: http://www.zralog.cz/translate/TR/REC-xhtml1-20020801/Overview.php


Validovat své (X)HTML stránky můžete českým XHTML a HTML validátorem.


Chyby v překladu a poznámky k němu hlaste na jiri@hrazdil.info.


Na Sově v síti vyšly o XHTML 1.0 tyto články:


Seznam souborů v tomto adresáři:


Zpět na stránku s překlady